Warder Beer

Warder Beer

Klik op de knop links voor meer pagina's
Title
Ga naar de inhoud
originele glasplaat foto afdruk 1886
Welkom in Warder.
De Beer van Warder huist vanaf 2008 in de oude school van Warder.
De Stichting Cultureel Erfgoed Warder heeft in goed overleg met de gemeente Zeevang en met steun van veel inwoners en bedrijven de oude school kunnen behouden.
De oude school is aangekocht en is gerenoveerd en verbouwd.
De hele geschiedenis van dit resultaat is te vinden onder historie.
De doelstelling van de aankoop was dat er in het hart van het dorp, de kerkebuurt een  openbaar toegankelijk gebouw en gebied blijft. Een bezoekbaar centrum voor iedereen.
De Beer kan los!!
Een karakteristiek centrum waar je elkaar vrijelijk kan ontmoeten en waar vertier maar ook het belijden van droevenis kan plaats vinden.  


Het centrum (de kerkebuurt geheten) is de geboorteplaats van Warder.
Het is het oudste (reeds beschreven in de 13e eeuw) en meest algemeen bekende gebied en daarom zetelt hier ook het verenigingsleven.
Er zijn veel soorten bijeenkomsten zoals die voor Algemene informatie en overleg, Politiek, Religie, Onderwijs en Cursus, Gezondheid en Voorlichting, Sport en Spel, bezoek aan café en restaurant, Toneel, Film en Dans, Huwelijk, Geboorte en Begrafenis.

De Warder Beer biedt met haar vele mogelijkheden samen met de Sportkerk, de begraafplaats, de nieuwe school, het dorpshuis alle denkbare mogelijkheden voor welk attractief bezoek dan ook.
Het is belangrijk dat elk dorp of stad een dergelijke voorziening heeft anders ontstaat een zogenaamd slaapdorp.
Een slaapdorp is dodelijk voor de opgroeiende jeugd en saai voor iedereen. Niemand wenst zich dat toe.

Al zou je het centrum nooit bezoeken, het idee dat het eventueel wel mogelijk is heeft al een ruime betekenis.

De Beer kan los !! voor diegenen die wat willen.

Vanaf de straat gezien biedt de oude school een cafe, een zaal en meer naar achter, drie mooie appartementen van elk ruim 50 m2.

Het Cafe en deze 3 ruimtes moeten samen met een bedrijfswoning erboven het financieel draagvlak vormen voor het totale gebouwcomplex:

  • De grote middenruimte, de grote zaal met enkele nevenruimtes komen daardoor min of meer gratis vrij voor algemeen gebruik door plaatselijke verenigingen, dorpshuis, toneel, paramedische verzorging, aulagebruik etc.
  • Cafe en middenzaal tezamen kunnen gelegenheid bieden aan bijeenkosten ter grootte van maximaal 250 bezoekers.
  • Maar ook voor kleine bijeenkomsten is het café een gezellige ambiance.

Wij hopen dat u veelvuldig gebruik zult maken van de geboden mogelijkheden.
Terug naar de inhoud