Anbi Status - Warder Beer

Warder Beer

Klik op de knop links voor meer pagina's
Title
Ga naar de inhoud
originele glasplaat foto afdruk 1886
Anbi Status

De naam van onze stichting is: Stichting Cultureel Erfgoed Warder
Opgericht op 24 februari 2003.
Statuten gewijzigd op 22 december 2006.
Rechtspersoon: Stichting
Postadres: p/a Warder 132, 1473 PH Warder
Bezoekadres: Warder 128 a, 1473 PH Warder
fiscaal nr. 816141629
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: H. Leloup
Secretaris: H. Hellingman
Pennigmeester: J. van Lent

Doelstelling:
Het behoud van het authentieke karakter van het dorp Warder en de versterking van het fysieke en sociale leefklimaat in Warder.

Statutenwijziging: De Stichting tracht haar doel te te verwezenlijken door het behouden van de omstreeks 1885 gebouwde voormalige school/raadhuis, een cultureel erfgoed; door de eigendom daarvan te verwerven en deze te herbestemmen, te renoveren en te restaureren tot een multifunctioneel ontmoetingscentrum waardoor het gebouw een openbare sociaal- maatschappelijke en culturele functie verkrijgt;
Door daarvoor overeenkomsten te sluiten.
Toelichting:
Met als hoofddoel een oorspronkelijke gemeenschap vitaal te houden met behoud van haar historische wortels en prestaties.
Beleidsplan:
De stichting heeft de oude school aangekocht van de gemeente Zeevang met als doel dit voor Warder historische gebouw dat ook deels gemeentesecretarie was te behouden, te restaureren en geschikt te maken als ontmoetingshuis voor inwoners, verenigingen, culturele manifestaties en feestelijke gebeurtenissen.
Enkele ingebrachte bestemmingen (café, kinderopvang en toeristenverblijf) zijn meer commercieel opgezet om het middendeel, de hoofdzaal zo voordelig mogelijk te kunnen aanbieden aan de verenigingen etc. (dorpshuisfunctie). De Stichting verhuurt deze ruimtes om met dit geld het pand te kunnen behouden.
Het gebouw is gerenoveerd en gewijzigd met inzet van vrijwilligers (ca 10.000 manuur).
Ook het jaarlijks onderhoud vindt plaats door vrijwilligers.
Het benodigde geld (ca. 800.000,-) is bijeen gebracht door fondsen, bijdragen en een plaatselijk opgerichte vereniging van financiers, die 390.000 euro leent aan de Stichting. Jaarlijk wil men minimaal 10.000 euro aflossen.

Streven:
Nu de fysieke opzet geslaagd is en veel verenigingen gebruik maken van het gebodene wordt er aan gewerkt alle leeftijden aan te trekken om zo een sterke verbondenheid met elkaar te creëren. Het dorp en omgeving dynamisch en sterk te houden.


Voorzitter, Secretaris, Penningmeester
Resp. Henri Leloup, Hans Hellingman en John van Lent
Hiernaast nog vier betrokken bestuurders
Beloningen:
Er is geen beloningsbeleid.
Slechts onkosten van aangeschafte materialen worden vergoed.
Uitgevoerde activiteiten:
Aankoop oude school, restauratie en rehabilitatie ervan, overplaatsing dorpshuis en ontmoetingsruimtes, bijbouw glaskap, door handhulp uit dorp, donaties uit dorp en omgeving en fondsen bijeengebracht.
Realisatie B&B appartementenStichting cultureel erfgoed Warder    
Terug naar de inhoud