Warderbeer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Financiën

Het geld dat nodig is om de Warder Beer te kunnen realiseren, wordt op verschillende manieren bijeen gebracht
subsidies,
sponsoring, (Sponsoren is hetzelfde als doneren met dit verschil,
dat een sponsor vanuit zijn of haar bedrijf een gift verstrekt,
die bedrijfsmatig aftrekbaar is waardoor "de schade" beperkt wordt.
Het kan bijvoorbeeld als een reclame uiting beschouwd worden.)

donatie, een gift of schenking (Een donatie of schenking is een gift zonder enige voorwaarde.)
Donaties of giften kunnen op verschillende manieren plaats vinden.
Men kan gratis hulp aanbieden of gratis materialen verstrekken.

Ook bieden mensen hun dagelijkse vakbekwaamheid in door gratis adviezenvertrekking of onbetaalde inzet van professionele medewerkers van bedrijven.

Er zijn op dit moment al veel vrijwilligers die zich op allerlei wijzen inzetten.

U kunt een schenking doen omdat u iemand aardig vindt, maar er kunnen ook andere redenen zijn.
U wilt bijvoorbeeld voorkomen dat uw erfgenamen later veel successierecht moeten betalen, als zij uw vermogen erven.
De reden kan zelfs zijn dat u het betalen van veel inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wilt vermijden.
Immers wanneer u schenkingen verstrekt aan instellingen zonder winstbejag met een algemeen doel zal dat voor uw vermogen een lagere belastingheffing betekenen. U dient zich vooraf te laten informeren in hoeverre een schenking aan de Stichting Cultureel Erfgoed Warder ook voor u een fiscaal voordeel heeft.

Waarom een schenking geven aan familie of een goed doel ?
Bij een hogere belastingbetaling kan men zelf geen richting geven aan de doelen van de belasting heffing. Je weet niet waar het belastinggeld voor gebruikt wordt.

Een ding is zeker de eventuele schenking die u verricht aan de Warder Beer komt in ieder geval terecht bij de gemeenschap in Warder. U ontvangt voor iedere 100 euro donatie een genummerd certificaat zie onder:

certificaten,
Een certificaat is een werkelijke gift, het verschilt van een obligatie in die zin dat men het geld daadwerkelijk geschonken heeft en niet meer terug verlangt.

Er wordt voor elke gift van € 100 een genummerd certificaat uitgereikt aan de donateur.
Dit nummer blijft gedurende 10 jaar eigendom van de donateur. Jaarlijks zal een verloting plaats vinden waarbij fraaie prijzen worden verloot, de certificaat nummers zijn dan de lotnummers.

Er zijn op dit moment 154 certificaten uitgereikt.
Een certificaat ontvangt u na storting
van € 100 op rekening van de Stichting Cultureel Erfgoed Warder, gevestigd in Warder, Postbank rekeningnummer: 477 4918

U ontvangt meerdere certificaten wanneer u een veelvoud van € 100 overmaakt.
Wij verzoeken u bij het storten van geld tevens aan te geven op welke naam de certificaten afgegeven dienen te worden. Bijvoorbeeld men wil 3 certificaten voor vader, moeder en kind.

Noteert u dan de drie verschillende voorletters of volledige namen en het woonadres dus bijvoorbeeld: voor
J. Jansen, K. Jansen-Pieters en Willem Jansen, Warder huisnummer ... op uw bankuitschrijving

Het certificaat dat u ontvangt.
U kunt de namen ook doorgeven door te mailen naar de Stichting Cultureel Erfgoed Warder adres: info@warderbeer.nl
daardoor is bij ons ook uw e mail adres bekend waardoor wij u ook beter op de hoogte kunnen houden van alle evenementen en gebeurtenissen rond de oude school ofwel de Warder Beer.

obligaties,

giften in natura,

vrijwilligerswerk
Veel vrijwilligers zetten zich in, bij renovatie en verbouw zijn o.a betrokken:
Harrie Arzoni,
Jan Beerepoot,
Peter Bol,
Jaap Bol,
Gerard Burghouts,
Gerrit Buurs,
Andre Coljee,
Kajo Eggers,
Bjorn Hazes,
Ed Jonker,
Onno Haremaker,
Maarten Hellingman,
Hans Hellingman,
Bert van Hoogenhuize,
Luuk ten Hoope,
Piet de Hoop,
Pieter van der Horst,
Rick Keizer,
Jan Kramer,
Henri Leloup (architect),
John van Lent,
Kees Metselaar,
Frank Mol,
Jasper Slings/Mors,
Andre Neefjes,
Jan van den Oever,
Marco van den Oever,
Jan Poel,
Gerrit Petiet,
Niko Pronk,
Isaak Quist,
Annemieke Reek,
Henk Schuurman,
Wietse Segaar,
Rob Seters,
Aart Snieders,
Jantien Snieders,
Joke Smit,
Klaas Suk,
Kees Verdonk,
Piet Visser (coördinatie), Wout Visser,
Dirk van Vlaardingen
Marcel Bessem,
Martin Wouda,
Roland Wouda,
Koen Zand,
Met betrekking tot het open houden van café het Wapen van Warder om de verenigingen te laten voortbestaan zijn actief:
Marco van den Oever,
Sabine Truijens,
Jan Bosschieter,
John van Lent,
Joke Smit,
Tineke Leegwater,
Gerda Leloup,
Martin Wouda,
Familie Eikmans,
Silvia Visser,
Annelies Leloup,
Ed Jonker,
Gundula Mertin,
Hans Hellingman,
Henk Eijkmans,


Bedrijven, die de realisatie sponsoren zijn:

Bibo AllroundBouw
Mink Bijlsma elektrotechniek
Roland Wouda
timmerwerken
Martin Wouda Installatietechniek,
Peter Bol
sloopwerken,
Vroom funderingstechniek,
Albeton (Huug Droog),
betonwerken
BBN Hoorn,
bouwmaterialen
Henri Leloup BV,
architecten advies
Louwe Mol,  
constructie advies
Henk Boonstra,  
Interstate audio

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu