Financiën - Warder Beer

Warder Beer

Klik op de knop links voor meer pagina's
Title
Ga naar de inhoud
originele glasplaat foto afdruk 1886
Financiën

Het geld dat nodig is om de "Oude School" te kunnen realiseren, wordt op verschillende manieren bijeen gebracht
subsidies, sponsoring, (Sponsoren is hetzelfde als doneren met dit verschil, dat een sponsor vanuit zijn of haar bedrijf een gift verstrekt,
die bedrijfsmatig aftrekbaar is waardoor "de schade" beperkt wordt. Het kan bijvoorbeeld als een reclame uiting beschouwd worden.)

Donatie, een gift of schenking (Een donatie of schenking is een gift zonder enige voorwaarde.)
Donaties of giften kunnen op verschillende manieren plaats vinden.
Men kan gratis hulp aanbieden of gratis materialen verstrekken.

Ook bieden mensen hun dagelijkse vakbekwaamheid in door gratis adviezenvertrekking of onbetaalde inzet van professionele medewerkers van bedrijven.

Er zijn op dit moment al veel vrijwilligers die zich op allerlei wijzen inzetten.

U kunt een schenking doen omdat u iemand aardig vindt, maar er kunnen ook andere redenen zijn.
U wilt bijvoorbeeld voorkomen dat uw erfgenamen later veel successierecht moeten betalen, als zij uw vermogen erven.
De reden kan zelfs zijn dat u het betalen van veel inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wilt vermijden.
Immers wanneer u schenkingen verstrekt aan instellingen zonder winstbejag met een algemeen doel zal dat voor uw vermogen een lagere belastingheffing betekenen.
U dient zich vooraf te laten informeren in hoeverre een schenking aan de Stichting Cultureel Erfgoed Warder ook voor u een fiscaal voordeel heeft.

Waarom een schenking geven aan familie of een goed doel?
Bij een hogere belastingbetaling kan men zelf geen richting geven aan de doelen van de belasting heffing. Je weet niet waar het belastinggeld voor gebruikt wordt.

Een ding is zeker de eventuele schenking die u verricht aan de Warder Beer komt in ieder geval terecht bij de gemeenschap in Warder.

Neem contact op en wij tonen onze dankbaarheid.
Terug naar de inhoud